Ceviz Nasıl Aşılanır?

Ceviz Nasıl Aşılanır? Ceviz Aşılama Teknikleri

Cevizlerin çoğaltılmasında en çok kullanılan aşılar:

- Göz Aşısı Çeşitleri:

- T-Göz Aşısı
- Yama Göz Aşısı
- Kabuk Yama (Yüksük) Göz Aşısı
- Yongalı Göz Aşısı
- Yeşil odun Göz Aşısı

Cevizlerde en çok kullanılan ve en çok başarılı olan göz aşıları, T göz aşısı ve Yama
göz aşısıdır.

- Kalem Aşısı Çeşitleri:

- Yarma Aşı
- Kakma Aşı
- Kabuk Aşı
- Dilcikli Aşı (Şubat ortaları veya mart başlangıcında yapılır.)
- Dilciksiz Aşı
- Çoban Aşı
Cevizlerde en çok kullanılan ve başarılı olan “dilcikli aşı” ve çeşit değiştirme aşısı
olarak da en çok “yarma aşı” kullanılmaktadır.

- Cevizde Yama Göz Aşı:

Aşıya başlama zamanı, çöğürün kabuk verip vermediğinin

Ceviz Nezaman ve Nasıl Aşılanır?

Cevizlerde Uygulanan Aşı Metotları Nelerdir ?
İyi bir bakımla çöğürler aynı yıl aşıya getirilebilir. Gerek çöğürün ve gerek aşı
kaleminin kabuk kalınlığının aynı olması, diğer bir ifade ile aynı yılın sürgünü olması, aşı
tutma oranını arttırır ve aynı yılda aşı yapılabilir. Çöğürlerin birinci yıl aşıya gelmemesi
durumunda ikinci yıl yapılacak yama göz aşısında başarı oranı düşer. Bu nedenle ikinci yılın
ilkbaharında çöğürlerin tepesi, toprak seviyesinden 2-3 göz üzerinden kesilerek, yama göz
aşı için kalem ve anacın aynı yılın sürgünü olması sağlanır.Yeni çıkan bir yıllık sürgüne
yama göz aşısı yapılarak bu aksaklık giderilmeye çalışılır.

Cevizde aşının başarılı olabilmesi için önemli hususlar;

Son yorumlar

İçeriği paylaş